Oslo: Søk om spillemidler!

Oslo: Søk om spillemidler!

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 31.08.22.

En del av overskuddet til Norsk Tipping (hovedfordelingen) går til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. Velforeninger kan søke om spillemidler til nærmiljøanlegg som fremmer fysisk aktivitet.

  

Eksempler på nærmiljøanlegg er: 

- Ballbinger  

- Trimparker  

- Flerbruksanlegg  

- Streetbasketanlegg  

- Fastmonterte bordtennisbord 

 

Dessverre går ikke lekeplasser under ordningen. 

 

Dersom din forening kunne tenke seg å søke og har spørsmål om ordningen, trenger hjelp til å sende søknaden kan fylkesidrettskonsulenten, Hanna Thommessen kontaktes hanna.thommessen@bym.oslo.kommune.no 

 

Se vedlegge med informasjon om anleggstypene, hvordan fylle ut søknadsskjema og om innlevering av regnskap