Rekordhøy momskompensasjon!

Rekordhøy momskompensasjon!

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 26.01.24.

Vellenes Fellesorganisasjon mottok hele 7 255 389kr fordelt på 358 mottakere.

Momskompensasjon er en ordning som skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjon har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. På nasjonalt plan ble det delt ut totalt 2'450 millioner kr. Det var 2432 søknader og 22081 mottakere. 

Hvert år samler VFO inn søknader fra våre medlemmer og sender inn til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det har vært en markant økning av antall søknader og total søknadssum. Mye tyder på at aktiviteten har begynt å ta seg opp etter korona og at flere har fått med seg ordningen.

Vi er fornøyde med at enda flere benytter seg av ordningen, men ser at det er mange som ikke søker. Vi vil fortsette å jobbe med å gjøre at ordningen blir mer treffende for frivillige foreninger og at det blir enda enklere å søke.

Alle våre medlemmer kan søke om momskompensasjon så lenge de er registrert i frivillighetsregisteret. Vi gir veiledning, og gjennomgår hver søknad. Søknadsfristen er 1. juni. Har du spørsmål om momskompensasjon? Ta kontakt med en av våre rådgivere på post@vellenesfellesorganisasjon.no eller 907 06 249