Rett til bruk av privat vei, og deltagerplikt

Rett til bruk av privat vei, og deltagerplikt

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 22.02.23. Oppdatert 24.08.23.

Velforeninger som disponerer eller bruker felles privat veg er også veglag i veg-lovas forstand. Les utredningen om regler for rett til bruk og plikt til å delta med vedlikehold. 

Saken er åpen for medlemmer av Vellenes Fellesorganisasjon, logg inn på Styreweb for å se saken eller kontakt oss på post@vellenesfellesorganisasjon.no 

 

Trenger ditt vel juridisk bistand? 

Som medlem av Vellenes Fellesorganisasjon får dere: 

Alle medlemmer hos oss får 25% rabatt på veiledende pris hos AVCO.

Alle medlemmer får inntil 60 minutter gratis saksavklaring i forbindelse med gjennomgang av sak

Med saksavklaring menes ikke konkret rådgivning i den aktuelle saken, men omfatter en gjennomgang av sakens hovedproblemstillinger og kartlegging av hvilket arbeid som skal gjøres for vellet. Gjennomgangen kan foregå enten som online-konsultasjon, på telefon eller i et møte

Les mer her 

 

Ikke medlem?

Som medlem av Vellenes fellesorganisasjon får din forening en rekke medlemsfordeler. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon eller meld inn din forening her

rett til bruk og deltagerplikt.pdf