Rett til bruk og deltagerplikt

Rett til bruk og deltagerplikt

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 07.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Velforeiningar som disponerer eller bruker felles privat veg er også veglag i veg-lovas forstand. Då gjeld reglar for rett til bruk og plikt til å delta med vedlikehald.

Som medlem kan du lese utredningen til advokat Steinulf Tungesvik ved å trykke >> HER