Søk om momskompensasjon for nærmiljøanlegg

Søk om momskompensasjon for nærmiljøanlegg

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 22.09.22.

  Nå kan foreninger som har bygget eller rehabilitert nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet søke om momskompensasjon. 

 

Det gis kompensasjon for prosjekter for bygging eller rehabilitering av nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

  

Foreningen må har sendt inn søknad om spillemidler for prosjektet, og søknadne må være i formell orden før kompensasjonen kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift.

  

Ordninga omfatter alle som søker om og oppfyller vilkåra for å få spillemidler gjennom Kulturdepartementet sine tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknaden om spillemidler må være godkjent før dere kan søke kompensasjon i denne ordninga. Dere kan søke om spillemidler her: Anleggsregisteret.no 

 

  • Anlegget må være ferdig, og anleggsregnskapet må være kontrollert og attestert av revisor 

  • Ordningen gjelder for byggeprosjekter som var satt i gang etter 1 januar 2010. Har det vært flere steg i byggeprosjektet er det kun byggesteg som var satt i gang etter 1 januar 2010 som kan være med i søknaden 

  • For å kunne søke må det være minst 15000 kroner i søknadsgrunnlaget for momskompensasjon.  

 

Det gis ikke støtte til drift og vedlikehold av bygget, da dette går under den generelle momskompensasjonsordningen. Vellenes Fellesorganisasjon sender inn samlet søknad for våre medlemmer hvert år. Ta kontakt om du har spørsmål om den generelle momskompensasjonsordningen. 

 

Søknadsfristen er 1. desember 2022  

 

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider: Søknadsside. Skjemaet vil være tilgjengelig fra og med 15. september 2022. Regnskapsskjema finnes også via lenke på disse sidene.