Søk om momskompensasjon for nærmiljøanlegg

Søk om momskompensasjon for nærmiljøanlegg

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 20.09.23.

Nå kan du søke om momskompensasjon for bygging eller rehabilitering av nærmiljøanlegg, idrettsanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet. Merk at ordningen ikke dekker drifts og vedlikeholdskostnader.

 

Frist: 1. desember

Søknad: Sendes direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

Vilkår for å søke:

  • Anlegget må være ferdig, og anleggsregnskapet må være kontrollert og attestert av revisor
  • Orndningen gjelder der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. Dersom utbyggingen skal skje gjennom flere byggesteg, er det bare byggesteg som er satt i gang etter 1. januar som kan være med i søknaden om kompensasjon.
  • For å kunne søke må det være minst 15 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgifskostnader
  • Ordningen omfatter de som har fått godkjent søknad gjennom spillemidlene. Om dere ikke har søkt om spillemidler, gjør det her anleggsregisteret.no

 

Les mer om ordningen og hvordan å søke her hos Lotteri- og stiftelsestilsynet