Søk om momskompensasjon på idrettsanlegg

Søk om momskompensasjon på idrettsanlegg

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 04.10.21.

 

1 desember er det søknadsfrist for momskompensasjon på idrettsanlegg. Dette er en prosjektbasert ordning hvor velforeninger kan få kompensasjon på idrettsanlegg som er spillemiddelfinansiert.

 

Søknaden sendes direkte til lotteri- og stiftelsestilsynet, og trenger ikke godkjenning fra Vellenes Fellesorganisasjon sentralt. 

  

Krav til søknaden: 

  • Byggearbeidet man ønsker å søke om må ha startet etter 1. januar 2010 
  • Idrettsanlegget må ha godkjent søknad om spillemidler. Dersom man har fått søknaden godkjent, men ikke mottatt tilskudd kan man fortsatt søke 
  • Anlegget må være ferdig 
  • Man må ha minst 15 000 kroner i merverdiutgift 
 •   

Ordninger omfatter ikke: 

  • Dersom man ikke har godkjent søknad om spillemidler for anlegget 
  • Anlegg som er bygget i regi av kommune eller fylkeskommune 
  • Ordningen omfatter ikke drift- og vedlikeholdsutgifter
 •  

Vedlegg: 

 

Les mer om ordningen og finn søknadsskjema her