Saksliste og dokumenter til landsmøtet 2019

Saksliste og dokumenter til landsmøtet 2019

Publisert av Erik Sennesvik den 09.02.19. Oppdatert 21.02.19.
Program og dokumenter til Landsmøtet og Landskonferansen er i VFO nå sendt ut til alle våre medlemmer på kontaktmailadressen.  Det tas forbehold om mindre endringer i programmet for Landskonferansen.  Her er det ikke gitt endelig tilbakemelding fra et par gruppeinnledere, men det er likevel mange interessante temaer.

 

Du finner landsmøtedokumentet 2019 som vedlegg til denne meldingen.

 
Påmeldingsfrist er satt til 20. februar. 

Fremdeles kan en del få dekning utvidet støtte: "For de første 15 påmeldingene med mer enn 200 km reisevei dekkes faktiske overnattingsutgifter med inntil kr 750,- pr døgn.". 
Det er også noen rom til spesialpris på Thon hotell Opera.