Samvirkelovens betydning for velforeninger

Samvirkelovens betydning for velforeninger

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 15.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Kluge Advokatforma DA har på oppdrag fra VFO gjort en vurdering av om velforeninger vil omfattes av Samvirkeloven, og hvilke konsekvenser dette vil ha for de vellene som kommer inn under loven.

Som medlem kan du lese utredningen til Høyesterettsadvokat Per Sandvik og tidligere partner i Kluge Advokatfirma DA ved å trykke >> HER