Seminar om Integrering

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 06.12.16. Oppdatert 09.12.16.
Se mer om seminaret på:
http://www.imdi.no/om-imdi/kurs-og-arrangementer/integreringen-starter-i-mottaket/?utm_source=IMDi+Nyhetsbrev&utm_campaign=50b06f8da1-EMAIL_CAMPAIGN_2016_12_02&utm_medium=email&utm_term=0_77f2c9e518-50b06f8da1-70392865