Sikkerhetstips for trampoliner

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 03.01.16. Oppdatert 16.08.16.
Vår og sommer er høysesong for utplassering av trampoliner. Det befinner seg et stort antall trampoliner rundt omkring i norske hager, og det skjer stadig ulykker. De alvorligste registrerte skadene er albuebrudd, men den største risikoen ligger i faren for alvorlige nakkeskader ved utføring av salto på trampoline.

Produktkontrolloven gjelder også for foreldre, boligsameier, velforeninger, barnehager og andre som setter opp trampoliner. De har ansvaret for at trampolinene er montert etter bruksanvisning, at de får en trygg plassering på et ufarlig underlag og at bruken skjer i samsvar med brukerveiledningen. Dette gjelder uavhengig av om trampolinen plasseres på privat eller offentlig grunn. De som setter opp trampoliner har også ansvar for vedlikeholdet.
De fleste skadene skjer fordi det er flere personer på trampolinen samtidig, og det er særlig økt risiko når disse personene har ulik vekt. Hovedvekt av skadene skjer dermed oppe på selve trampolinen, ved feillanding på duken eller sammenstøt med andre.

De hyppigste skadene er i hånd, albue, skuldre, nakke, knær, ankler og tær, samt noen sårskader. Skadene kan være alt fra vridninger til kompliserte brudd. Den hyppigste bruddskaden oppstår i albueregion og det er registrert en del alvorlige albuebrudd. Så langt er det ikke registrert alvorlige nakkeskader, men det rettes en advarsel mot gjennomføring av salto, da det gir en risiko for nakkeskader. Hovedvekten av pasienter er i aldersgruppen 10-15 år, men det er også skadetilfeller blant barn helt ned i 3-4 års alderen.
For å begrense skadetallene anbefaler DSB at disse enkle sikkerhetstipsene for trampoliner følges:

Sikkerhetstips for montering og bruk av trampoliner

1. Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne
2. Kontakt forhandleren hvis du er i tvil om hvordan bruksanvisningen skal forstås
3. Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er
forsvarlig montert
4. Ha god plass over og rundt trampolinen og sørg for å plassere den på et plant underlag,
helst med noe støtdempende effekt.
5. Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den
6. Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper
7. Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én.
Vær oppmerksom på at faren for skader øker med økende antall personer på trampolinen
samtidig og særlig ved ulik vekt mellom deltagerne
8. For å forhindre at barn bruker trampolinen når voksne ikke er tilstede, bør den dekkes til
med en presenning når den ikke er i bruk
9. Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. før bruk
10. Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt
11. Vær oppmerksom på at salto på trampoline, kan medføre en stor risiko for
alvorlige nakkeskader

Kontaktperson
Avdelingsleder Gunnar Wold, tlf: 95 98 34 81