Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

Skattefradrag ved utføring av offentlige oppgaver

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 01.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Det er slett ikke uvanlig at velforeninger, borettslag, grendelag og lignende foreninger utfører og ivaretar små og store oppgaver som ellers ligger til det offentlige å ta seg av. Mange velforeninger sørger blant annet for snømåking og annet vedlikehold av veier, beskjæring av trær og busker, samt oppføring og vedlikehold av lekeplasser og tørkestativer. Bare for å nevne noe.

Som medlem kan du lese utredningen til Høyesterettsadvokat Per Sandvik og tidligere partner i Kluge Advokatfirma DA ved å trykke >> HER