Sparebankstiftelsen - søk støtte

Sparebankstiftelsen - søk støtte

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 10.08.23. Oppdatert 24.08.23.

Det finnes en rekke muligheter for å få økonomisk støtte til prosjekter som skaper aktivitet og møteplasser i ditt nærområde. 

Velforeninger, grendelag og andre nærområdeforeninger har et mangfold av oppgaver som kun begrenses av vellets eget initiativ. Det spenner seg fra små dugnader, anlegg av turveier, lekeplasser til mer omfattende og store aktiviteter. 

Men aktiviteter og prosjekter koster ofte penger, og det er det få vel som har ubegrenset av. Heldigvis finnes det en rekke muligheter for å søke støtte til å få gjennomført prosjekter som kommer nabolag og lokalmiljøer til gode. 

En av disse er Sparebankstiftelsen DNB. Det er en uavhengig stiftelse som gir støtte til allmennyttige formål. Stiftelsen eier drøyt 8 prosent av aksjene i DNB, og bruker utbyttet til samfunnsnyttige prosjekter. Les mer om Sparebankstiftelsen DNB her. 

– Vi er opptatt av å bidra til å skape møteplasser i nærområdet som skaper tilhørighet og innbyr til variert bruk, lek og sosialt samvær for store og små, forteller lederen for nærmiljø og kulturarv i Sparebankstiftelsen DNB, Linn Lunder. 

Skap noe sammen 

Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til prosjekter tre ganger i året, med søknadsfrist 1. april, 1. september og 1. desember. Mange av søknadene som kommer inn hvert år er fra velforeninger og andre nærområdeforeninger. Prosjektene som får støtte varierer stort i både omfang og type, men alle har til felles at de skaper gode møteplasser i lokalmiljøet. 

Det siste året har stiftelsen for eksempel støttet velforeninger som vil skape ny aktivitet i nabolagshus, frisbeegolfbaner, lekeplasser og flytende badstuer. 

– Mulighetene for hva man kan få støtte til fra oss er nesten uendelige, så lenge prosjektene er tilknyttet vårt geografiske område, involverer barn og unge og kommer mange til gode, sier Lunder. 

Sparebankstiftelsen DNB støtter hovedsakelig bare prosjekter på Østlandet, det vil si Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, samt tidligere Oppland fylke (inkludert Ringsaker kommune). Det finnes imidlertid sparebankstiftelser over hele landet. Ta en kikk på listen til Sparebankforeningen for å finne en stiftelse som dekker ditt område. 

Fem tips til en god søknad 

Sett deg inn i hva du kan søke støtte til 
Finn en stiftelse som opererer i ditt geografiske område, og undersøk hva slags prosjekter de støtter. Det er for eksempel vanlig at stiftelsene prioriterer formål rettet mot barn og unge, eller som går på tvers av generasjoner. 

Vis at det er behov for tiltaket 
Fortell hvem dere er, hvilken posisjon dere har i nærmiljøet, hvem dere er til for og hva dere ønsker å få til. Vis hvor stort behovet er, hvor mange som vil få glede av tiltaket deres og hvem som vil bruke det. 

Ha en plan for gjennomføring 
Stiftelsene ønsker å vite hvordan dere vil gjennomføre prosjektet. Lag en punktvis plan for hva dere skal gjøre og når det skal skje. Vi ønsker også å vite litt om hva som skjer når dere er ferdige – hvordan det skal drives videre eller hvordan det skal vedlikeholdes. 

Ha et konkret budsjett 
Stiftelsene må vite hva tiltaket koster og hvem som skal være med å betale for det. Er det flere som kan være med på finansieringen? Kvalifiserer dere til å søke kommunen om støtte, eller har dere egne midler å bruke? 

Begynn i god tid 
Det er mange ting å ta høyde for i en søknad til en stiftelse. Begynn planleggingen i god tid før søknadsfristen, så du får svart på alle spørsmålene og argumentert godt for hvorfor akkurat ditt prosjekt fortjener støtte. Linn Lunder i Sparebankstiftelsen DNB har et siste tips: 
– Legg vekt på å fortelle hva som er bra med prosjektet deres. Det er de gode prosjektene vi ønsker å støtte. Ikke nødvendigvis de gode søknadene, understreker Lunder.  

Husk at sparebankstiftelsene får inn mange søknader til hver søknadsrunde. Alle kan (dessverre) ikke få tildeling hver gang. Får du avslag, kan du alltids søke støtte til et annet prosjekt i neste runde. 

PS: Sparebankstiftelsen DNB har en egen informasjonsside med tips og inspirasjon om støtte til velforeninger.