Støtteordninger for frivilligheten forlenges

Støtteordninger for frivilligheten forlenges

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 29.09.21.

Støtteordninger for frivilligheten forlenges  

 

Regjeringen forlenger tilskuddsordningen i forbindelse med arrangement og aktiviteter.  

Søknadsfrist er 15 november og ordningen gjelder for aktiviteter i perioden 1. januar til 31. Oktober. Ordningen er til for frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret. 

  

Hva kan man søke om tilskudd for: 

 • Merkostnader dere har hatt for å tilpasse arrangement/aktivitet til restriksjoner, anbefalinger og råd knyttet til covid- 19. 

 • Mindreinntekter fra arrangement som er delvis gjennomført eller avlyst. 

 • Mindreinntekter fra annen spesifisert aktivitet som er avlyst eller delvis gjennomført, avgrenset til publikumsinntekter og utleieinntekter. 

 

Man må vite de reelle kostnadene ved arrangementet. Det vil si at arrangementet må ha vært gjennomført eller delvis gjennomført, eller for avlyste arrangement og aktivitet kan man søke dersom man kjenner de faktiske inntektene og kostnadene.  

 

Krav: 

 • MÅ være registrert i Frivillighetsregisteret  

 • Arrangementet/Aktiviteten må være planlagt gjennomført eller gjennomført i Norge i perioden 1. januar – 31. Oktober 2021  

 • Merkostnader og/eller mindre inntekter er en direkte konsekvens av pålegg eller råd fra myndighetene i forbindelse med covis-19  

 

Kan ikke søke om: 

 • Bortfall av medlemsinntekter 

 • Ordinære treningsavgifter 

 • Lisensavgifter 

 • Sponsor- og reklameinntekter eller pengegaver 

 • Det gis ikke tilskudd til aktiviteter som fremmer medlemmenes privatøkonomiske interesser, eller kostnader og vedlikeholdskostnader til bygg, anlegg og eiendom. 

 

Før du går inn i søknadsskjemaet er det lurt å finne frem: 

 • Budsjett og regnskap for arrangementet/aktiviteten. 

 • Regnskap fra tidligere sammenlignbare arrangement/aktiviteter, dersom du har det. 

Du skal ikke laste opp vedlegg som dokumentasjon i søknaden, men du må kunne legge frem dokumentasjon dersom vi ber om det.