Still til valg i Vellenes Fellesorganisasjon

Still til valg i Vellenes Fellesorganisasjon

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 18.01.22. Oppdatert 25.03.22.

Vellenes Fellesorganisasjon planlegger for gjennomføring av fysisk og/eller digital  landskonferanse og landsmøte 19. mars 2022. 

 

 Valgkomiteen vil gjerne ha forslag på kandidater til styret. Det er ønskelig at styrets sammensetning representerer god geografisk spredning og god fordeling på kjønn og alder.

Send forslag med navn på kandidater og en kort begrunnelse for forslaget til leder i valgkomiteen, Wenche Ryager, på epostadresse   wenche.ryager@baerumvelforbund.no

Frist for å melde interesse eller komme med forslag til valgkomiteen er 1 februar. 

 

Valgkomiteen er sammensatt slik:

 

Wenche Ryager                       leder               wenche.ryager@baerumvelforbund.no           Viken/Bærum

Jan Morten Kjeldstad             medlem          jmk@anjani.no;                                                      Oslo

Ragnhild Krogvig Karlsen       medlem          ragnhild.krogvig@gmail.com                               Trøndelag/Trondheim

 

 

Vellenes Fellesorganisasjon er en landsomfattende fellesorganisasjon for velforeninger, grendelag og andre nærområdeforeninger, samt relevante samarbeidsorgan på kommunenivå. Formålet er å styrke frivillig initiativ og innsats i lokalmiljøene i Norge. Alle velforeninger,  andre nærområdeforeninger og deres fellesorgan, kan tas opp som medlemmer i VFO. 

Et verv i Vellenes Fellesorganisasjon innebærer spennende og samfunnsbyggende arbeid med muligheter for å knytte nye kontakter, dele og få kunnskap, og høste nyttig erfaring. Styret har ansvar for den løpende virksomheten i Vellenes Fellesorganisasjon i landsmøteperioden (perioden mellom to landsmøter). Møtene avvikles normalt i sekretariatets lokaler i Oslo eller som nett-møte.