Strømstøtte juli-september 2022

Strømstøtte juli-september 2022

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 22.09.22.

  

Strømstøtteordningen er forlenget og vil gjelde i perioden april 2022 til mars 2023. Neste søknadsrunde starter 26. oktober, med søknadsfrist 16. November klokken 13.00. I denne runden kan dere søke om strømstøtte for perioden juli-september 2022.

  

Ordningen er laget for frivillige organisasjoner og søkere må oppfylle kriteriene om frivillighet for å søke:

  •  Virksomheten på være registrert i Frivillighetsregisteret, eller
  • Virksomheten er ikke registrert i Frivillighetsregisteret, men eier/medlemmer med medbestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret, eller
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats. 

 

Vær oppmerksom på at ikke alle utgifter er kompensasjonsberettiget:

  • Strømforbruk knyttet til utføring av offentlig lovpålagte oppgaver på oppdrag fra stat, fylkeskommune eller kommune. Eksempler på dette er ideelle organisasjoner som driver med barnehager, barnevern, skoler, omsorgsboliger og annet helsetilbud.
  • Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket
  •  Strømutgifter som allerede er kompensert gjennom de statlige strømstøtteordningene for husholdninger eller landbruket.  

  • Gassutgifter 

 

 

 

Søknadsfristen for perioden april-juni 2022 var den 7. september 2022, klokken 13.00. Det er samlet blitt betalt ut 42 millioner kroner.