Strømstøtte til frivillige foreninger

Strømstøtte til frivillige foreninger

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 21.01.22. Oppdatert 28.02.22.

Strømstøtte til frivillige foreninger

 

Det har vært en hard vinter med ekstra høye strømpriser. Vellenes Fellesorganisasjon har snakket med flere foreninger som sliter fordi man ikke kan betale strømmen i områdene til vellet. 

 

Høye strømpriser skaper stor usikkerhet for frivillige foreninger. Usikkerhet rundt om man må skru av strømmen eller kreve høyere kontingent fra medlemmer. Dette kan gå hard utover tilbudet til barn og eldre i områder hvor aktivitetstilbud kommer fra dugnad og frivillighet. 

 

Så langt har ikke frivillige organisasjoner vært inkludert i tiltakene mot høye strømpriser, men det skal nå bli endret. 

 

Strømstøtten til frivillige organisasjoner skal fordeles i kommuner som har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger. Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for organisasjonene.

 

Rammene for strømpakka vil beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kWt.

 

Vellenes Fellesorganisasjon sender ut informasjon til alle våre medlemmer så snart vi får mer informasjon. Du kan også følge med på regjeringen sin side her