Strandryddedagen 2016

Strandryddedagen 2016

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 01.04.16. Oppdatert 16.08.16.

Strandryddedagen er Norges største kollektive ryddedugnad.Det ryddes i alle fylker både på øyer, strender og havbunnen langs kysten og i innlandet i tilknytning til vassdrag og innsjøer

Marin forsøpling er et stort og alvorlig miljøproblem som truer det marine miljøet og påfører sjøpattedyr, fugl, fisk, plankton mm. store skader. Problemet er globalt, men det er likevel mye vi kan gjøre her i Norge, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddedagen 7.mai

Det er enkelt å delta. Det som trengs er noen å rydde sammen med, hansker, avfallssekker, samt plan for håndtering a avfallet.

Alle som ønsker å delta kan melde sin ryddeaksjon >>HER