Strandrydding 6.mai 2017

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 02.05.17.
Strandryddedagen 6. mai er et ledd i en Nordisk satsing mot forsøpling.
Vi går mann av huse for å rydde langs sjø og vassdrag.

Bli med !
Det er gøy og nyttig.

Mer infomasjon finner du på http://Holdnorgerent.no
Der er det en ryddepakke med informasjon om utstyr etc.