Tidlig medvirkning må på plass i PBL

Tidlig medvirkning må på plass i PBL

Publisert av Erik Sennesvik den 05.09.22.
Kommuneundersøkelsen som ble gjort av RESPONS for Vellenes Fellesorganisasjon viste at det er store variasjoner i medvirkningsprosessen for kommunal planlegging.  I flere kommuner er høringene nærmest en proformasak uten synlige konsekvenser for prosjektene.  Resultatet blir likegyldighet og misnøye blant innbyggerne.  Derfor ønsker Vellenes Fellesorganisasjon en endring av Plan og bygningsloven.  Les hele uttalelsen i vedlegget
VFO-Kommunal- og distriktsdepartementet - Medvirkning -PBL 2022-08.pdf