Til det beste for barn og unge

Til det beste for barn og unge

Publisert av Annette Skogheim den 22.08.18.

Samarbeid er viktig når det kommer til å skape et miljø der barn og unge har det best mulig. 19 september skal Vellenes Fellesorganisasjon delta på en konferanse med aktører fra frivilligheten, skole og politi for å utveksle ideer og erfaringer for at barn skal ha en god hverdag. Bakgrunnen for at vi stiller er at vi vet at velforeninger og grendelag bidrar med mye positivt i sitt lokalmiljø. Vi ønsker å videreformidle dette og se på om det er muligheter for samarbeid som deres barn og unge kan nyte godt av. 

Har dere gode eller dårlige erfaringer fra vellet og ønsker å dele disse?

Send send gjerne en e-post til post@vellenesfellesorganisasjon.no

Alle innspill mottas med takk!

 

For mer informasjon gå inn på frivillighetnorge.no