Tilskudd til frivillige lag forlenges

Tilskudd til frivillige lag forlenges

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 15.02.22.

Koronastøtteordningen for frivillige organisasjoner blir forlenget

Vi gleder oss over at samfunnet begynner å åpne opp og at velforeningen kan begynne med mer normal drift. For mange vil det være tøft med oppstart, men vi er derfor ekstra glade for at støtteordningen for frivillige foreninger forlenges.

Dersom myndighetspålagte restriksjoner, råd og anbefalinger knyttet til covid-19 legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, kan organisasjonene søke om å få dekket en andel av sine merkostnader og mindreinntekter. Det kan mottas støtte for både nedskalerte og avlyste aktiviteter og arrangementer. Dekningsgraden for avlyste arrangementer og aktiviteter heves til 70 prosent.

Søknadsfristen er 20. April for arrangementer og aktiviteter i perioden 1. januar til 31. Mars 2022. Ordninger forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.