Utbetaling momsrefusjon 2021

Utbetaling momsrefusjon 2021

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 15.12.21. Oppdatert 15.02.22.

Vellenes Fellesorganisasjon venter på svar og utbetaling fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. De har kommunisert at dette vil skje i løpet av desember. 

 

Alle frivillige foreninger kan søke om momsrefusjon. Søknaden skal bli sendt til Vellenes Fellesorganisasjon som samler opp og går igjennom alle velforeningers søknader. De blir så sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet som tar endelig avgjørelse.  Svar og utbetaling blir gitt til Vellenes Fellesorganisasjon som videresender dette til foreningene