VFOs medlemsundersøkelse 2020

VFOs medlemsundersøkelse 2020

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 07.10.20.

Denne høsten gjennomfører VFO en medlemsundersøkelse for å kartlegge vellbevegelsen i Norge. Undersøkelsen tar primært for seg temaene grunnleggende informasjon og økonomi i vellene, aktivitet i vellene og vellenes forhold til kommunen. Informasjonen vil gi verdifull informasjon til hvordan jobber vellene og hvilke utfordringer og behov har de. 

 

Informasjonen fra undersøkelsen vil bli brukt til å forbedre medlemstilbudet i Vellenes fellesorganisasjon. I tillegg vil det bli utviklet en rapport om hvordan vellene har utviklet seg over tid og hvordan dagens vel-Norge ser ut. Rapporten vil bli brukt eksternt for å fremme vellenes interesser og behov.

 

Dette er VFOs tredje spørreundersøkelse for å kartlegge ulike forhold hos velforeningene i Norge. Undersøkelsen er en videreføring av fire tilsvarende undersøkelser som tidligere Norges Velforbund foretok i årene 1990 til 2007. 

 

Undersøkelsen besvares på Internett. Kontaktpersonene i hvert vel vil få tilsendt en mail med link som går direkte til undersøkelsen.