Vel gjennomført Landsmøte og Landskonferanse

Vel gjennomført Landsmøte og Landskonferanse

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 23.03.22. Oppdatert 24.03.22.

Landsmøte og Landskonferansen var gjennomført 19 mars med stor suksess. 

Under Landskonferansen fikk vi innsyn i hvordan Bømlo kommune jobber for å skape godt samarbeid og reel medvirkning, vi fikk høre om hvordan Ed Carroll jobber med lokal aktivisme i Litauen og vi ble bedre kjent med velbevegelsen med rapporten "La folket bestemme" 

 

Gratulerer til Grindvoll vel for prisen Årets Vel

I år delte vi ut prisen for Årets Vel. En pris til et vel som har gjort en ekstraordinær innsats for lokalsamfunnet sitt. 

Grindvoll vel er fra Lunner i Hadeland. De arrangerer en rekke arrangementer, er kreative og bidrar til samhold i bygda. Vellet består av fantastiske ildsjeler som gir glede for alle uansett alder!

Vellet har blant annet arrangementer på 17 mai, kulturminnedagen, avholder julegrantenning og juletrefest. Vellet har åpnet en 12 km lang kultursti til glede for bygda. Stien er skiltet, har en mengde sitteplasser, informasjonstavler og kunstverk. Stien har blitt svært populær. I anledningen 22.02.2022. kl. 20.22 samlet vellet hele bygda for en markering i snøen med lommelykter som ble filmet av en drone. 

Grindvoll vel beskrives som kreative, varme og med en herlig gjeng ildsjeler. 

 

Under Landsmøtet var det god diskusjon og et nytt styre ble valgt. Det nye styret er:

Styreleder: Erik Sennesvik

Styremedlem: Ola Raftevold

Styremedlem: Elisabeth Leikanger

Styremedlem: Ruth Våpenstad

Styremedlem: Geir Sture Iversen

Styremedlem: Ingvar Hognestad

Styremedlem: Ole Johan Jensen 

Varamedlem: Dag Erik Dybdal

Varamedlem: Geir Ivar Leithe

Varamedlem: Oddrun Beyer Holm