Velarbeid er viktig!

Velarbeid er viktig!

Publisert av Annette Skogheim den 01.11.18.
 
Vellenes Fellesorganisasjon har spurt om kommunenes oppfatninger av velforeningenes rolle i lokalsamfunn og kommunene. Svarene er oppløftende og viser at grendelag og velforeninger verdsettes som en viktig del av den lokale frivilligheten.

Respons Analyse har gjennomført undersøkelsen. Det er gjort et representativt utvalg av små og store kommuner i alle deler av landet. Undersøkelsen vil bli presentert våre medlemmer i medlemsavisen Velposten

Vedlagt finner du resultatet av undersøkelsen og en tabellarisk oversikt der tallmaterialet brytes ned på kommunestørrelse og landsdel. Vellenes Fellesorganisasjon vil bruke undersøkelsen til styre velarbeidets plass i frivilligheten. Den gir oss også viktig informasjon i forhold til vårt medlemsarbeid.
VFO - Rapport_Kommuneundersøkelse_okt2018- Respons.pdf
VFO - Tabeller_Kommuneundersøkelse_okt2018.spv.pdf