Velforeninger bygger tillit og demokrati

Velforeninger bygger tillit og demokrati

Publisert av Ingeborg Bastiansen den 05.05.23.

Denne uken går Demokratiuka av stabelen i Kristiansand. 4. mai arrangerte KS og Frivllighet Norge et seminar om sivilsamfunnets betydning. Vellenes Fellesorganisasjon, representert ved leder Ole Johan Jensen var invitert til å gi et blikk på sivilsamfunnets betydning for tillit og demokrati.

  

Velforeninger bygger tillit og demokrati i lokalmiljøene blant annet gjennom medvirkningsarbeid, de skaper sosiale møteplasser og vedlikeholder grønne områder, og er viktige aktører i arbeidet med bærekraftsmålene. Velforeninger utgjør en høy andel av de som deltar i frivillig arbeid i Norge. Ole Johan la vekt på at rammene for ordningen med momskompensasjon må endres for å bredere omfavne frivilligheten. Han fortalte om arbeidet velforeninger gjør i kommunale planprosesser og at kommunene må legge til rette for reell medinnflytelse.

 

Les mer om konferansen her