Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Velforeninger er viktige i lokaldemokratiet

Publisert av Erik Sennesvik den 11.10.17.

«Velles Fellesorganisasjon representerer 2050 velforeninger i Norge.  Disse velforeningene representerer over 1 million innbyggere.  Totalt er det om lag 7000 velforeninger i landet.  Dette er foreninger som nesten helt uten støtteordninger og tilskudd driver et arbeid for at folk skal ha det godt der de bor. Aktivitetene er ganske forskjellig, og vi kan bidra med mye stoff om dette når meldingen nå skal skrives», sier vi en uttalelse til Departementet, og fortsetter:

«Det er nesten 250 år siden den første velforeningen ble dannet – i Bergen.  I 1771 ble Det Nyttige Selskap dannet under mottoet «Til Medborgernes Sande Vel». Velforeningene regnes å være blant de eldste frivillige foreninger i Norge og er fremdeles viktige for «medborgernes sanne vel».

«Korvaldutvalget» understrekethelt tilbake i 1988 rollen velforeningene har når det gjelder lokaldemokrati, arbeid for at folk skal trives og føle engasjement og tilhørighet der de bor.

Det er faktisk slik at de sosiale tjenestene i kommunen og mange humanitære foreninger får mindre å gjøre dersom velforeningene lykkes med sitt allmennyttige arbeide.

Likevel er nærmiljø- og velarbeid på vei ut i omtalen av frivillig arbeid.  Problemer med skatt og avgifter, problemer med momskompensasjon – det blir stadig flere utfordringer. Dette gjør det selvsagt vanskeligere å drive dette arbeidet, men vi tror at samfunnet vil stå igjen som taper dersom utviklingen fortsetter.

Det innbyggerbaserte, frivillige arbeidet vil tape for stiftelser og store organisasjoner med sekretariat og god tilgang på tilskuddsordninger.  Større kommuner og regioner trenger nærdemokrati og innbyggersamarbeid.  Nå, mer enn før blir dette viktig.

Vi har forventninger til at denne meldingen setter en stopper for innsnevringen av hva som er frivillig arbeid, og at folkelig, frivillig innsats igjen får fokus.  Det krever en annen tilrettelegging enn det vi har registrert fra myndighetene til nå.»