Velforeningers erstatningsansvar på dugnad

Velforeningers erstatningsansvar på dugnad

Publisert av Eivind Bødtker Bødtker den 04.01.16. Oppdatert 07.08.18.

Dugnaden er kanskje noko særnorsk og ein flott måte å dra lasset saman på, og det er både billeg og triveleg. Men kven er erstatningspliktig når dugnadsdeltakarar påfører skade på seg sjølv, andre personar eller framand eigedom? Preget av frivillig innsats og mangel på lovgjeving og avtale gjer det erstatningsrettslege farvatnet uklårt.

Som medlem kan du lese utredningen til advokat Steinulf Tungesvik, ved å trykke >> HER