Velkommen til landskonferanse 3. mars 2018!

Velkommen til landskonferanse 3. mars 2018!

Publisert av Annette Skogheim den 07.12.17. Oppdatert 27.12.17.

Velkommen til landskonferanse 3. mars 2018!

Under landskonferansen ønsker vi å ta opp aktuelle temaer. Vi vil ha et åpningsinnlegg fra en sentral person, men også gi plass til deltakelse i arbeidsgrupper om viktige temaer lagt tett opp til vellenes daglige oppgaver.

Her kommer en foreløpig oversikt. Vi vil vi gjerne høre deres/vellenes syn på valg av tema før vi legger det endelige programmet. Vi setter pris på tilbakemeldinger via e-post til oss - 'Vellenes Fellesorganisasjon' vfo@velforbundet.no .
Prioriter gjerne temaene med tallet 1 og de neste 2,3,4, osv., hvor 1 er det tema som er høyest prioritert og deretter prioritet 2 etc – og nøl ikke; føy gjerne til nye punkter på listen!

-
Grendehus og velhus, sikker og god drift
- Private veier, de finnes alle steder – og hvem har ansvaret?
-
Lokalt frivillig arbeid, idedugnad
- Tilskuddsportalen, et hjelpemiddel til finansiering
- Regler og drift - rett og galt i velarbeidet
- Fellesskapets rolle ved konflikter og uønsket aktivitet i nærmiljøet
- Kulturminner og naturmangfold i lokalmiljøet
- Reguleringsplaner og utbyggingsplaner, hvordan øve medvirkning
- MVA-kompensasjon, forenkleteller dokumentert modell

 

Vellene Fellesorganisasjon har et stort ønske om og fokus på å få med representanter fra hele landet, og vil av den grunn lage en tilpasset ordning med reisetilskudd som fremmer og muliggjør dette.

 

Deltakelse på landskonferansen og landsmøtet er en inspirasjon for godt velarbeid, og vi ser frem til å møte deg/dere 3 mars!