Vellenes Fellesorganisasjon stilte på høring

Vellenes Fellesorganisasjon stilte på høring

Publisert av Annette Skogheim den 25.02.19.

19 februar 2019 ble det holdt høring vedrørende den nye Frivillighetsmeldingen . Denne er nå til behandling hos Familie- og Kulturkomiteen i  Stortinget.

"Vi vil gi ros til Departementet for en grundig gjennomgang av frivillighetens omfang og plass. Det er også enkelt å gi sin tilslutning til målene for meldingen, slik det er formulert i punkt 1.2: «Det er et mål for staten å legge til rette for en aktiv og bærekraftig frivillig sektor som holder ved like og øker innsatsen og aktiviteten sin.» Det vil gjerne Vellenes Fellesorganisasjon bidra til." Slik startet vårt innlegg holdt av arbeidende styreleder Erik Sennesvik.

Men Sennesvik understrekte at ved å unnlate å være konkret når det gjelder begrepet frivillighet og frivillige organisasjoner, blir framstillingen i stor grad basert på de velkjente strukturene og bestående sektorer, i hovedsak skapt gjennom en historisk begrunnet fordeling av statlige frivillighetsmidler.

Vi trenger hele frivilligheten – også oss, og skjønner ikke hvorfor velbevegelsen holdes utenfor de brede støtteordningene.

Etter innlegget kom det gode oppfølgingsspørsmål som viste at budskapet ble fanget opp av komitemedlemmene. Vellenes Fellesorganisasjon følger nå opp representantene og jobber for gjennomslag. 

Du kan se vårt innlegg i opptak på Stortingets web-tv