Velposten mai 2019

Velposten mai 2019

Publisert av Erik Sennesvik den 30.05.19.

Landskonferanse og landsmøte 2019, folkehelsemeldingen og godt folkehelsearbeid i velforeningene. Tilbud om hjertestarter for velhus og forsamlingslokaler. Ansvar for lån i velforeningen. 

Mange kjører ungene sine til større idrettsanlegg. Les en interessant artikkel om betydningen av at lekeplasser og friluftsområder ligger nært der barn og unge bor.