Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Publisert av Annette Skogheim den 04.07.19. Oppdatert 02.07.20.

Første halvår av 2020 er gjennomført. Vellenes Fellesorganisasjon har hatt mye spennende på agendaen dette halvåret. Sekretariatet og styre har arbeidet med alt fra momskompensasjon, opprettet nye nettverk, vært i dialog med kommuner og politikere og sist, men ikke minst, vært her for våre medlemmer når dere trenger det.

Uke 28 og 29 er det sommeravvikling på kontoret . Det er dessverre ikke mulig å nå oss på telefon i denne perioden. 
E-post vil bli behandlet sporadisk og  dere må derfor på beregne noe lenger saksbehandlingstid. Hastesaker vil bli prioritert.