1. 1.      Medlemskontingent 2022
  Medlemskontingenten pr år er kr. 600 pr. forening pluss et tillegg på kr. 10 pr. husstand som er medlem av foreningen.

  ·         For vel med mer enn 600 medlemmer er tillegget kr 6,- pr medlem over 600

  ·         Maksimal kontingent er kr 9.000,-

  ·         For vel med både direkte enkeltmedlemmer og medlemmer som betaler via et borettslag/boligsameie/sameie gjennom kollektiv avtale, beregnes antall medlemmer ved å dividere samlet kontingent på kontingentsatsen for enkeltmedlemmer.

  ·         Kommunale velforbund og andre regionale fellesorgan betaler kr 2.000,-

  ·         Velforeninger som melder seg inn etter 1. oktober betaler ikke kontingent for det gjeldende år.

  2.      Kommuner med avtale
  Kommuner som betaler samlet for identifiserte vel i kommunen får 25 % reduksjon i kontingenten til VFO. Velforeninger som ikke omfattes av avtalen, betaler kontingent etter punkt 1.

   

  3.      Velforbund med kommunal samarbeidsavtale

  Kommunale velforbund, fellesråd eller fellesutvalg betaler selv kr 2.000,- for medlemskap og vel tilknyttet forbundet får 25 % reduksjon. Reduksjonen i kontingenten forutsetter at:

  -          Velforbundet koordinerer innmeldelse, kaller inn kontingent fra velforeningene og betaler samlet til VFO.

  -          Velforbundet skal ha egne vedtekter, årsmøte, valg av styre, slik at det kan dokumenteres en fungerende organisasjon for velforeningene i kommunen

  -          Velforbundet skal fungere som paraplyorganisasjon i kommunen og løse alminnelige velsaker som dukker opp