Medlemskontingent 2022
Medlemskontingenten pr år er kr. 600 pr. forening pluss et tillegg på kr. 10 pr. husstand som er medlem av foreningen


- For vel med mer enn 600 medlemmer er tillegget bare kr 6,- pr medlem over 600

- Maks kontingent er kr 9.000,- for et vel

- Vel med både direkte enkeltmedlemmer og medlemmer som betaler via et borettslag betaler en redusert kontingent

- Kommunale velforbund betaler kr 2.000,-

Velforeninger som melder seg inn etter 1 oktober betaler ikke kontingent for det gjeldende år.  

 

Kommuner
Kommuner som betaler samlet for identifiserte vel i kommunen får 25 % reduksjon i kontingenten til VFO. 

 

Velforbund

Kommunale velforbund, fellesråd eller fellesutvalg betaler selv kr 2.000,- for medlemskap og vel tilknyttet forbundet får 25 % reduksjon. Reduksjonen i kontingenten forutsetter at:

- Velforbundet koordinerer innmeldelse, kaller inn kontingent fra velforeningene og betaler samlet til VFO.

- Velforbundet skal ha egne vedtekter, årsmøte, valg av styre, slik at det kan dokumenteres en fungerende organisasjon for velforeningene i kommunen

- Velforbundet skal fungere som paraplyorganisasjon i kommunen og løse alminnelige velsaker som dukker opp