Medlemskontingent 2020
Medlemskontingenten pr år er kr. 600 pr. forening pluss et tillegg på kr. 9 pr. husstand som er medlem av foreningen

Vel som er tilsluttet et lokalt (kommunalt) velforbund, fellesråd eller fellesutvalg får 25 % reduksjon i kontingenten til VFO når kontingenten betales samlet fra det lokale forbundet til VFO
Kommuner som betaler samlet for identifiserte vel i kommunen får 25 % reduksjon i kontingenten til VFO. 

- For vel med mer enn 600 medlemmer er tillegget bare kr 5,- pr medlem over 600

- Maks kontingent er kr 8.000,-

- Vel med både direkte enkeltmedlemmer og medlemmer som betaler via et borettslag betaler en redusert kontingent

- Kommunale velforbund betaler kr 1.800,-

Velforeninger som melder seg inn etter 1 oktober betaler ikke kontingent for det gjeldende år.  


Flere detaljer i dokumentet under.