Velkommen til Landsmøte og Landskonferanse 2022

Lørdag 19 mars 

Digitalt og fysisk på Scandic hotell Solli

Landskonferanse 10-13

Landsmøte 14 - 17

 

 

På Landskonferansen har vi mulighet til å diskutere de utfordringene og mulighetene som velforeninger møter på.

I år vil vi fokusere på de gode historiene. Hvordan klarer velforeninger å skape store arrangementer, frivillig initiativ og et godt samarbeid i kommunen? Vi vil få innblikk i hvordan velbevegelsen ser ut, innspill fra kommuner som har klart å få til et godt samarbeid med velforeninger og velforeninger selv som har klart å skape et bedre lokalsamfunn. Vi vil også høre om hvilke utfordringer og fallgruver man kan møte på.

 

Vi er stolte av å presentere noen av innlederne vi skal høre fra:

 

Hanne Tollerud - Ordfører Moss kommune.

I 2021 vant Moss kommune prisen for året Frivillighetskomme. Hanne skal fortelle om frivillighetens rolle i Moss og hvordan får man til et godt samarbeid mellom kommunen og velforeninger.

 

Lene Borgen Waage, stabsfunksjon kommunediretkør, rådgiver folkehelse og frivillighet i Bømlo kommune

Alf Helge Greaker, stabsfunksjon samfunnsutvikling, Samfunnsplanlegger i Bømlo kommune

Lene og Alf jobber begge i Bømlo kommune. De skal fortelle om samarbeid mellom kommune, lag og organisasjoner med ABCD-metodikk som plattform.


                       

 


Harald Koht, tidligere leder av Vellenes Fellesorganisasjon og professor ved OsloMet

Harald har lang erfaring med velforeninger. Han har kartlagt velbevegelsen og skal lansere sine funn under Landskonferansen.


 

 

 

Program

 

09.45 Arrangementet åpner for pålogging og ev spørsmål om pålogging

10.00
Velkommen til Landskonferanse

v/Ingeborg Bastiansen, administrasjonsleder i Vellenes Fellesorganisasjon

10.10 La folket bestemme - Vellenes oppgaver i dagens samfunn
v/Harald Koht, tidligere leder av Vellenes Fellesorganisasjon og professor ved OsloMet

 

 

10.30 Inspirasjon fra vellene
v/Tom Åge Jacobsen og Irene Jacobsen, Husvik og Nes vel

 

10.45  Pause

 

11.00 "Kva kan du?" - Styrkebasert samskaping i Bømlo kommune
v/Lene Borgen Waage, stabfunksjon kommunedirektør, rådgiver folkehelse og frivillighet Bømblo kommune

v/Alf Helge Greaker, sabfunksjon samfunnsutvikling, samfunnsplanlegger i Bømlo kommune

 

11.20 Genius Loci: Faro Suitcase Exhibit:
v/Edd Carroll, prosjektleder for Genius Loci, et EØS prosjekt med Litauen og Norge


11.30 Pause


11.45 Samarbeid med frivilligheten
v/Hanne Tollerud, Ordfører Moss kommune – Årets frivillighetskommune 2021

 

12.00 Panelsamtale
v/Hanne Tollerud, Ordfører Moss kommune – Årets frivillighetskommune 2021

 v/Lene Borgen Waage, stabfunksjon kommunedirektør, rådgiver folkehelse og frivillighet Bømblo kommune

v/Alf Helge Greaker, sabfunksjon samfunnsutvikling, samfunnsplanlegger i Bømlo kommune

 

12.30 Årets vel
v/Robert Stoltenberg / Narvestad (Kjent fra Boretslaget, NRK)

 

 

 

13.00 Lunsj

 

14.00 Landsmøtet åpner

 

17.00 Oppsummering og avslutning

18.00  Landsmøtemiddag

 

 


 

 Vi tar forbehold om programendringer til det bedre. 

 

 

 

Bli med!

I år kan du velge om du ønsker å delta fysisk eller følge med "LIVE" på nett.

Det tas forbehold om at konferansen kan endres til heldigitalt på grunn av koronasituasjonen. 

Arrangementene skjer på Scandic Solli i Oslo

Følg med "LIVE"

Du vil få tilsendt en lenke til en nettside der du følger sendingen fra konferansen direkte.

Vi har også en chattefunksjon hvor det blir anledning til å stille spørsmål underveis.

Deltakelse på Landskonferansen

Alle er velkomne til å delta på Landskonferansen, men meld deg på tidlig da de fysiske plassene blir tatt fort.

Deltakelse på Landsmøtet

Alle er velkomne til Landsmøtet som observatør eller valgt delegat. Hver forening med mindre enn 100 husstander som medlemmer kan sende to delegater. Foreninger med flere enn 100 husstander kan i tillegg sende én delegat for hver påbegynte 100 husstand.

Er du interessert i å delta som delegat? Ta kontakt med din lokale velforening.

Parkering

Det er 13 parkeringsplasser på hotellet som kan leies for 150kr dagen.

Les mer her


Påmelding

 

Påmeldingsfrist 08.03.22

Spørsmål?

Ta kontakt på post@vellenesfellesorganisasjon.no