Vellenes Fellesorganisasjon er talerør for velforeningene og velarbeid i forhold til sentrale myndigheter og samarbeidspartnere. Det utarbeides høringsinnspill – om mulig etter at medlemsforeningene har hatt anledning til å uttale seg.

Formålet er å påvirke rammebetingelser for velforeninger gjennom å tale velforeningenes sak overfor myndigheter, samarbeidspartnere, og andre f.eks. gjennom kontaktarbeid, lobbyarbeid og høringer.

Uttalelser og andre innspill legges ut under «Artikler»
Oversikt over høringsinnspill fra VFO finner du >>HER