Protector
Vellenes Fellesorganisasjon har i samarbeid med Protector Forsikring utarbeidet en god forsikringspakke for velarbeid, Se til Drift-Forsikring for mer informasjon om forsikringsordningene.

Kluge Advokatfirma
Avtale er inngått med KLUGE AdvokatfirmaDA om formidling av juridisk assistanse til medlemmene på gunstige betingelser. Kontakt VFO`s administrasjon for nærmere opplysninger.
http://www.kluge.no/

Bad Park og Idrett
Dette er en rammeavtale som sørger for tilgang til eksperter på området. Kontakt VFO`s administrasjon for nærmere opplysninger
>> Bad Park og Idrett

Hold Norge rent
Vellenes Fellesorganisasjon er samarbeider med Hold Norge Rent for et triveligere nærmiljø for alle
>> Hold Norge rent

Allemed (Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge (NDFU))
Vellenes Fellesorganisasjon samarbeider med 
NDFU om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status.
>> Allemed 


Vellenes Fellesorganisasjon er i tillegg medlem i Frivillighet Norge og Hela Norden ska leva, og en del av kontaktnettet til Trygg Trafikk.