GDPR - Personvernforordningen er vedtatt i Norge. Forordningen regulerer hvordan personopplysninger skal behandles. Alle som håndterer personopplysninger er omfattet av GDPR. Dette gjelder også  velforeninger, bygdelag, huseierforeninger med flere

Vellenes fellesorganisasjon (VFO) har hatt møte med Datatilsynet i juni 2018 og vil ha løpende kontakt på vegne av medlemsforeningen. VFO ønsket i møtet klarhet i enkelte problemstillinger små foreninger og vel nå møter i forbindelse med GDPR. Organisasjonen er blitt kontaktet av flere medlemmer som er nervøse for hva det må gjøre, hvor mye, og at de risikerer gebyr om de overtrer forestående lovregulering.

VFO har med bakgrunn i dette arbeidet utarbeidet et dokument og sjekkliste til bruk i velforeninger, bygdelag og huseierforeninger.

Som medlem i VFO har dere tilgang til dette dokumentet via felles arkiv i StyreWeb. Velg meny "Sentralorganisasjon - Dokumenter" i StyreWeb, eller gå direkte til sjekkliste >>HER