Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap har utarbeidet en Håndbok for eiere av lekeplasser. 
Den erstatter ikke forskriften, men er langt mer anvendelig.Du finner den >>HER