Søknad om momskompensasjon 2021

For å kunne søke momskompensasjon må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret, følg link under for å komme til registrering 
>> Registrering i Frivillighetsregisteret 

I år er det viktig at dere leser veiledningen nøye! 

 
Hvilke kostnader kan tas med? 
3.1 Kostnadene må være knyttet til frivillig ikke-økonomisk virksomhet. 
3.2 Kostnadene må gjelde drift og vedlikehold. 
Utfyllende informasjon om kostnader som kan tas med finner dere i veiledningen under 
 
Hvilke dokumenter skal sendes Vellenes Fellesorganisasjon? 
Signert årsregnskap som er behandlet og godkjent på årsmøtet eller av styret og revisor (VFO behøver kun resultatregnskap og balanse).  
Utfylt transaksjonsliste, med detaljert beskrivelse av kostnadeneDersom dere benytter fastlagt kontoplan fyll inn kontonummer og kontonavn i hovedbok/regnskap 

 
Transaksjonslisten finner dere vedlagt nederst på siden. 

Lotteritilsynet la seg i fjor på en stram linje når det kom til vurdering av momskompensasjon til våre medlemmer. Dette resulterte i at enkelte fikk avkortning eller avslag på sine søknader. Lotteritilsynet mente blant annet at det ikke var utfyllende nok informasjon til å vise at utgiftene var knyttet til frivillig aktivitet, dette gjaldt blant annet innleide tjenester og kostnader tilknyttet til innsamling av kvist og «hageavfall». 

Lotteritilsynet peker også på at kostnader til «anlegg» er konstruksjoner som har en varighet på mer enn 1 år, og at slike kostnader ikke gir rett til momskompensasjon.   

 
Når dere har fylt ut transaksjonslisten sendes dokumentene til mva@vellenesfellesorganisasjon.no. 
 
Vellet vil få bekreftelse på at søknaden er innsendt. Merk at kontingenten må være betalt før søknaden behandles. 
Har vellet ikke fått bekreftelse innen en uke, betyr det at vi ikke har mottatt den! 
Vennligst merk søknaden med "MVA søknad fra < vellets navn> " 
 
Har dere spørsmål i forhold til søknaden? 
Les veiledningen og/eller gå inn på Ofte stilte spørsmål under Momskompensasjonsmenyen på vår side. Finner du ikke svaret her kontakt oss på 
tlf 941 48 897 eller e-post post@vellenesfellesorganisasjon.no 


Søknadsfrist 1 juni