Søknad om momskompensasjon kan nå sendes Vellenes Fellesorganisasjon

For å kunne søke momskompensasjon må foreningen være registrert i Frivillighetsregisteret, følg link under for å komme til registrering
>> Registrering i Frivillighetsregisteret


Hvilke kostnader kan tas med?
3.1 Kostnadene må være knyttet til frivillig ikke-økonomisk virksomhet.
3.2 Kostnadene må gjelde drift og vedlikehold.
Utfyllende informasjon om kostnader som kan tas med finner dere i veiledningen under

Hvilke dokumenter skal sendes Vellenes Fellesorganisasjon?
1 Årsregnskap som er behandlet og godkjent på årsmøtet (VFO behøver kun resultatregnskap og balanse).
2 Utfylt transaksjonsliste.
Transaksjonslisten finner dere vedlagt nederst på siden.

Vellenes Fellesorganisasjon er klar over at enkelte foreninger ikke har fått avhold eller får avholdt årsmøte innen 1 juni grunnet situasjonen med Covid19 og de restriksjoner dette medfører. Vi åpner derfor for at dere kan sende inn søknad om momskompensasjon uten at årsregnskapet er godkjent av årsmøtet. 
Merk at årsregnskapet likevel må være revidert for at søknaden skal bli behandlet av oss, og at årsmøtet godkjenner regnskapet så snart det er mulig å gjennomføre.

Når dere har fylt ut transaksjonslisten sendes dokumentene til mva@vellenesfellesorganisasjon.no.

Vellet vil få bekreftelse på at søknaden er innsendt. Merk at kontingenten må være betalt før søknaden behandles.
Har vellet ikke fått bekreftelse innen en uke, betyr det at vi ikke har mottatt den!
Vennligst merk søknaden med "MVA søknad fra < vellets navn> "

Har dere spørsmål i forhold til søknaden?
Les veiledningen og/eller gå inn på Ofte stilte spørsmål under Momskompensasjonsmenyen på vår side. Finner du ikke svaret her kontakt oss på
tlf 941 48 897 eller e-post post@vellenesfellesorganisasjon.no


Frist for innsending
1. juni 2020